Dobrodošli na spletni strani Ustanove lutkovnih ustvarjalcev

Ustanova lutkovnih ustvarjalcev je prostovoljna, strokovna, nepridobitna in nadstrankarska organizacija lutkovnih ustvarjalcev, ki se profesionalno ukvarjajo z lutkovno dejavnostjo. Ustanovljena je bila leta 2001. Namen ustanovitve ULU-ja je predvsem skrb za razvoj gledališke kulture in lutkovne umetnosti ter njeno predstavitev najširši javnosti, kakovost lutkovne stroke, navezovanje stikov s sorodnimi lutkovnimi organizacijami v tujini in strokovno izpopolnjevanje na podroeju lutkovne umetnosti. Ustanova od leta 2001 organizira lutkovni bienale, osrednji lutkovni festival, ki predstavlja prerez slovenske lutkovne ustvarjalnosti zadnjih dveh let, razstave lutkovnih in likovnih ustvarjalcev ter izdaja strokovno literaturo. 

Ustanova lutkovnih ustvarjalcev